Reklamácie

Aké kroky je potrebné podniknúť, ak si chcem uplatniť právo na reklamáciu

  • 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
  • 2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenie obalu, skontrolovať aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberá. V prípade, ak kupujúci zistí, že zásielka je poškodená, bezodkladne informuje predajcu o tejto skutočnosti telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  • 3. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je do dátumu uvedenom na obale výrobku.
  • 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
  • 5. Pri podaní reklamácie kupujúci musí splniť tieto náležitosti: označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, doklad o predaji (sken faktúry), popis vady (foto).
  • 6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu na adresu firmy predávajúceho.

Napísali o nás

Máme za sebou mnoho zaujímavých projektov a veľkých mien

Pozrieť referencie

Potrebujete poradiť?

Ak máte akékoľvek otázky, sme tu pre vás

Kontaktujte nás
+421 2 4363 3830